Som projektarbete i gymnasiet arrangerade Sissa en internationell miljökonferens för ungdomar med pengar från EUs landsbygdsprogram. Kort därefter startade hon sitt första företag. Sedan dess har hon levt på sina idéer och på att inspirera andra till att göra världen bättre.