Föreställ dig en värld där unga alltid ses som en värdefull resurs, där man tar tillvara på ungas fantastiska drivkraft och nytänk och ger ALLA unga förutsättningar att skapa förändring för både sig själva och samhället.

LP GROUP lyfter unga changemakers och förebilder samtidigt som vi lär dem att lösa samhällets stora utmaningar. Vi bygger ungdomsdrivna arenor, mötesplatser, festivaler, m.m, med ekologisk hållbarhet, ungt inflytande och socialt  entreprenörskap som grund – i Sverige och världen.

Med starka och redan etablerade varumärken och projekt som Young Innovation HUB och Live Green har LP Group en stor mängd utvecklade och prövade metoder och koncept. Vi har kunder från södra Skåne till norra Lappland, en mängd resultat i bagaget och lovord från såväl unga changemakers som deltagit i våra evenemang som uppdragsgivare från offentlig och privat sektor.

LP Groups tjänster är aktuella och eftertraktade; vi sticker ut och löser problem i såväl upplevelseindustrin som ungdomsprojektbranschen, vi bygger broar mellan skola och näringsliv, vi skapar möten mellan förort och storstad – med inkludering, mångfald, hållbarhet och social innovation som verktyg.

VÅRA GRUNDARE

LP står för Lindén och Pagels som tillsammans driver företaget.

louise sissa

VÅRA VERKSAMHETER/PROJEKT