LP Group vänder sig till aktörer inom offentlig och privat sektor som vill anpassa sig till och investera i framtiden. Vi har jobbat för kommuner och regioner, och gjort uppdrag för alltifrån stora organisationer som Fryshuset och myndigheter som Tillväxtverket till skolor och ideella organisationer.

Vi erbjuder lösningar på många av samhällets stora utmaningar genom egenutvecklade metoder och koncept, från enstaka inspirationsföreläsningar och konsultation till längre processer och projektledning. Nedan är ett urval av våra tjänster, uppdelat i olika sektioner:

Ungdomsfrågor, inflytande och arbetsmarknad

  • Young Innovation Day: en heldag där unga förebilder möter vuxna möjliggörare och nyckelpersoner och tillsammans skapar action-plan för nya (ungdomsdrivna) arenor och projekt.
  • Konsultation/projektledning
  • Den E Vi: teaterföreställning, coaching och ung talang- och förebildsplattform (se Den E Vi:s hemsida)

Ungt entreprenörskap och innovation

  • Young Innovation HUB (processen): Skapandet av nya ungdomsdrivna mötesplatser (hubbar) som kompletterar gymnasieskolan och fokuserar på ungas drivkraft och möjlighet att skapa sin egna framtid genom entreprenöriellt lärande och nätverkande.
  • Take Action: inspirationsföreläsning och kreativ workshop där unga får gå från idé till verklighet med affärsidéer som gör världen bättre. De får lära sig om projektplanering, ledarskap, pitchteknik – och allt annat vad socialt entreprenörskap innebär.
  • Idésmart: Lärobok i kreativt entreprenörskap, av Ingrid Remvall i samarbete med Young Innovation HUB (lanseras hösten 2016)

Hållbarhet i festival- och upplevelseindistrin

  • Live Green Festival (koncept): (Ungdomsdriven) musikfestival som bygger på ekologisk och social hållbarhet, som förenar och lyfter fram miljötänk, mångfald, demokrati och jämställdhet – med musik och kultur som redskap.
  • Konsultation/utveckling av hållbara ledningssystem för aktörer inom musik-, event-, festival- och upplevelseindustrin.
  • Miljöutbildningar: om hållbart arrangörskap och social impact i musik- och festivalbranschen.