LP Group jobbar för en värld där unga ses som en resurs och får rätt förutsättningar att skapa förändring för både sig själva och samhället. En värld där människor och företag har vilja och verktyg att ta hand om varandra, miljön och framtiden. En värld där innovation och kultur möter mångfald, demokrati och miljötänk.