LP GROUP lyfter unga changemakers och förebilder samtidigt som vi lär dem att lösa samhällets stora utmaningar. Vi bygger ungdomsdrivna arenor, mötesplatser, festivaler, m.m, med ekologisk hållbarhet, ungt inflytande och socialt  entreprenörskap som grund – i Sverige och världen.

Läs mer om: