LP Group föreläser på SKL

Imorgon intar vi stora scenen på SKLs (Sveriges kommuner och landsting) Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar. Vi kommer att berätta om hur vi genom våra olika projekt och metoder engagerar och lyfter unga talanger och förebilder, jobbar för ett mer hållbart samhälle och skapar långsiktig och mätbar impact. Förhoppningsvis leder detta till nya ungdomsdrivna hubbar, festivaler och andra projekt i fler svenska kommuner!